Posiadacze pojazdów mechanicznych zobligowani są do tego, aby co roku stawiać się na obowiązkowych przeglądach technicznych, jak również do tego, by kupować polisę OC. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, które chroni innych użytkowników drogi. Czy to jedyne ubezpieczenie samochodu, które możemy kupić? Zdecydowanie nie.

Ubezpieczenie samochodu – polisa odpowiedzialności cywilnej

Polisa OC to ubezpieczenie samochodu, które jest wymagane, by legalnie móc poruszać się danym pojazdem po polskich drogach. Ubezpieczenie samochodu tego typu pozwala na ochronę innych użytkowników drogi. W razie wypadku spowodowanego przez posiadacza polisy, to właśnie jego ubezpieczyciel pokryje podstawowe koszty napraw czy leczenia osób poszkodowanych. Brak aktualnej polisy OC sprawia, że wszelkie szkody wyrządzone przez nas na drodze musimy zapłacić z własnej kieszeni. Kwota ubezpieczenia OC nie jest stała i wynika z wielu czynników, jak np. wieku posiadacza pojazdu, posiadanych przez niego zniżek, ale też wieku i marki samochodu, miejsca rejestracji samochodu. Ubezpieczenie OC to polisa roczna.

Dodatkowe ubezpieczenie samochodu

Polisa OC to nie jedyne ubezpieczenie samochodu, z którego możemy korzystać. Na polskim rynku dostępne są ubezpieczenia nieobowiązkowe, które wykupić można by lepiej chronić własny samochód. Przykładem jest ubezpieczenie samochodu AC, które chroni przed skutkami kradzieży, całkowitego zniszczenia czy uszkodzenia samochodu, np. na parkingu. Wysokość składki AC jest bezpośrednio związana z zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczenie AC wykorzystywane jest przy nowych lub kilkuletnich samochodach. Drugą opcją jest Assistance, które chroni w czasie drogi. Dzięki Assistance możliwe jest uzyskanie pomocy drogowej, jak również zastępczego samochodu.

 

 

Comments are closed.

https://emtec-group.com.pl/ogrzewacz-tarasowy-twoj-sprzymierzeniec-w-chlodne-dni/ https://eltying.com.pl/ogrzewacze-tarasowe-i-ogrodowe-twoje-ulubione-miejsce-przez-caly-rok/ zobacz